Reklamace a vrácení zboží

Pokud vše nešlo podle plánu

Vážení zákazníci, na této stránce naleznete jednoduchý postup, jak řešit reklamaci zboží zakoupeného na našem eshopu nebo prodejnách. 


V případě že chcete reklamovat zakoupený produkt, máte několik možností jak správně postupovat.

  1. Zboží můžete odeslat napřímo do autorizovaného servisu dané značky pokud je k dispozici, spolu s popisem závady a nákupním dokladem. Seznam servisů najdete o kousek níže. Tento způsob je nejrychlejší z pohledu doby vyřízení reklamace (odpadá prodleva mezi dopravou k nám jako k prodejci a od nás do servisu).
  2. Odeslat zboží na naši reklamační adresu - Jičínská 414, 29301 Mladá Boleslav spolu s formulářem "reklamace zboží zákazníkem" a prodejním dokladem. Takto uplatněnou reklamaci vyřizuje náš reklamační technik u nás, pokud jsme pro danou značku záručním servisem, nebo zboží putuje do autorizovaného servisu – viz bod 1.
  3. Zboží můžete osobně předat do reklamace na našich kamenných prodejnách ve Vrchlabí nebo Mladé Boleslavi - kontakt zde.
  4. Reklamace servisu, služby nebo instalace uplatněte na emailu: reklamace@cerpadlavrchlabi.cz

Značka Fieldmann

Autorizované servisní centrum
FAST ČR, a. s. 

Kontaktní telefon
323 204 120

Kontaktní e-mail
servis.praha@fastcr.cz

Značka Grundfos

Autorizované servisní centrum
Grundfos síť partnerů

Kontaktní telefon
602 227 070

Kontaktní e-mail
gcz@grundfos.com

Značka Leo

Autorizované servisní centrum
Pumpa

Kontaktní telefon
548 422 655

Kontaktní e-mail
servis@pumpa.cz

Značka Pumpa BlueLine

Autorizované servisní centrum
Pumpa

Kontaktní telefon
548 422 655

Kontaktní e-mail
servis@pumpa.cz

Značka Zehnder

Autorizované servisní centrum
ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o. 

Kontaktní telefon
+420 730 892 622


Dokumenty ke stažení

Potřebné pro rychlou a úspěšnou reklamaci


Poškození při přepravě

Co dělat, když je zboží poškozené přepravou

Dostal se k Vám poškozený balíček nebo jste poškození způsobené přepravou zjistili až po otevření? To nás moc mrzí. Máme pro Vás návod, jak v takových situacích postupovat, aby se vše co nejrychleji vyřešilo.

Přepravní obal je na pohled poničený nebo zdeformovaný.

V případě, že vám kurýr přivezl zjevně poškozený balíček, máte plné právo ho odmítnout.

Zároveň ale můžete balíček přijmout, sepsat s kurýrem formulář Zápis o škodě (pokud již není sepsaný přepravní společností a připojený k zásilce) a zkontrolovat, zda nedošlo k porušení obsahu zásilky.

Přepravní obal je v pořádku, ale obsah je poškozený.

Pokud zjistíte, že je obsah balíčku poškozený, neprodleně nás informujte na reklamace@cerpadlavrchlabi.cz


Předlohy formulářů 

Pro odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy Zákazník

Jméno a příjmení: 
Adresa: 
Telefon: 
Email: 
Dodavatel: ČERPADLA VRCHLABÍ s. r. o., IČO 260 11 727 se sídlem Krkonošská 1107, 543 01 Vrchlabí 
E-mail: eshop@cerpadlavrchlabi.cz 
Telefon: +420 499 421 158 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy o nákupu zboží: _________________, datum objednání: ________, datum převzetí zboží: ___________, Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto dopisem zasílám zpět, žádám Vás o vrácení kupní ceny zboží ve výši ___________,- Kč a ___________,- Kč za poštovné na můj bankovní účet číslo _____________________, VS:___________ nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V_________________, dne_________________, ___________________ podpis zákazníka (je-li zasíláno v listinné podobě)

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) – koupě zboží Zákazník

Jméno a příjmení: 
Adresa: 
Telefon: 
Email: 
Dodavatel: ČERPADLA VRCHLABÍ s. r. o., IČO 260 11 727 se sídlem Krkonošská 1107, 543 01 Vrchlabí 
E-mail: reklamace@cerpadlavrchlabi.cz 
Telefon: +420 499 421 158 

Vážení, dne _________________ jsem od Vás zakoupil/a druh zboží _________________ číslo daňového dokladu (faktury) _________________ Na uvedeném zboží (které Vám zasílám spolu s tímto dopisem) se nyní vyskytla následující vada: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
a jako preferovanou variantu řešení reklamace volím (uveďte, zda požadujete (i) dodání nové věci bez vady nebo (ii) opravu věci)): ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a požaduji, abyste mi do 3 kalendářních dnů od uplatnění reklamace sdělili, zda reklamaci uznáváte, jakou lhůtu navrhujete k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznáváte. Bude-li reklamace uznána, žádám o její vyřízení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Zároveň vás žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, kontaktní údaje mé osoby pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Předem děkuji za kladné vyřízení 

V_________________, dne _________________, ___________________ Podpis zákazníka (je-li zasíláno v listinné podobě) Přílohy: kopie kupního dokladu

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) – smlouva o dílo Zákazník

Jméno a příjmení:
Adresa: 
Telefon: 
Email: 
Dodavatel: ČERPADLA VRCHLABÍ s. r. o., IČO 260 11 727 se sídlem Krkonošská 1107, 543 01 Vrchlabí E-mail: info@cerpadlavrchlabi.cz 
Telefon: +420 499 421 158 

Vážení, dne __. __. ____ jste v místě _________________ provedli dílo, spočívající v _____________________________, které bylo předáno dne __. __. ____ na základě předávacího protokolu č. ________ a uhrazeno na základě daňového dokladu (faktury) č. _________________ Na uvedeném díle se nyní vyskytla následující vada: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Popsanou vadu považuji za podstatné / nepodstatné porušení smlouvy (vyhovující variantu zakroužkovat) a jako preferovanou variantu řešení reklamace volím (uveďte, zda požadujete opravu nebo jiný způsob vyřízení reklamace): ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a požaduji, abyste mi s ohledem na povahu díla v přiměřené lhůtě sdělili, zda reklamaci uznáváte, jakou lhůtu navrhujete k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznáváte. Bude-li reklamace uznána, žádám o její vyřízení bez zbytečného odkladu v přiměřené lhůtě s ohledem na povahu díla. Zároveň vás žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Předem děkuji za kladné vyřízení 

V_________________, dne _________________, ___________________ Podpis zákazníka (je-li zasíláno v listinné podobě) Přílohy: kopie daňového dokladu (faktury) kopie předávacího protokolu

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) – servisní služby Zákazník

Jméno a příjmení: 
Adresa: 
Telefon: 
Email:
 Dodavatel: ČERPADLA VRCHLABÍ s. r. o., IČO 260 11 727 se sídlem Krkonošská 1107, 543 01 Vrchlabí E-mail: servis@cerpadlavrchlabi.cz Telefon: +420 499 421 158 Vážení, dne __. __. ____ jste v místě _________________ provedli servisní služby, spočívající v _____________________________, cena služeb byla uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) č. _________________ I přes poskytnuté servisní služby se vyskytla následující vada: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Popsanou vadu považuji za podstatné / nepodstatné porušení smlouvy (vyhovující variantu zakroužkovat) a jako preferovanou variantu řešení reklamace volím (uveďte, zda požadujete opravu, dodání nového zboží nebo jiný způsob vyřízení reklamace): ……………………………………………………………………………………………………………………………………. a požaduji, abyste mi do 3 kalendářních dnů od uplatnění reklamace sdělili, zda reklamaci uznáváte, jakou lhůtu navrhujete k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznáváte. Bude-li reklamace uznána, žádám o její vyřízení bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Zároveň vás žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem a následně o potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Předem děkuji za kladné vyřízení V_________________, dne _________________, ___________________ Podpis zákazníka (je-li zasíláno v listinné podobě) Přílohy: kopie daňového dokladu (faktury)


Podmínky reklamace 

Pro její správné vyřízení

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE 

1. Zákazník / Spotřebitel je povinen Zboží a/nebo Dílo ihned při jeho dodání nebo při jeho převzetí prohlédnout, zda nevykazuje zjevné vady (zejména, zda je dodáno odpovídající množství Zboží, apod.). Vykazuje-li Zboží a/nebo Dílo zjevné vady je Zákazník / Spotřebitel povinen tyto vady ihned při převzetí písemně vytknout Dodavateli a není v takovém případě povinen Zboží a/nebo Dílo převzít. 

2. Dodavatel Spotřebiteli odpovídá, že Zboží při jeho převzetí nemá vady. Právo Spotřebitele z vadného plnění zakládá i vada, kterou má Zboží při jeho převzetí, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí Zboží Spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.

3. V případě uzavření Smlouvy o Dílo Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu Zboží / Díla, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy. Toto ustanovení se nevztahuje na Spotřebitele. 

4. V případě, že Zákazník / Spotřebitel Dílo převezme i přesto, že má zjevnou vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při předání či převzetí Díla, aniž tuto vadu při předání písemně vytkne, nemá Zákazník / Spotřebitel práva z vadného plnění. 

5. Dodavatel Spotřebiteli doporučuje oznámit jinou než zjevnou vadu Zboží a/nebo Díla Dodavateli bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasně prohlídce a dostatečné péči zjistit. Takový postup Spotřebitele může usnadnit průběh následné reklamace. 

6. Práva z vadného plnění Spotřebiteli / Zákazníkovi nenáleží, pokud Spotřebitel / Zákazník před převzetím Zboží a/nebo Díla věděl, že Zboží / Dílo má vadu anebo pokud Spotřebitel / Zákazník vadu sám způsobil. Vadou věci není ani opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání 

7. Dodavatel odpovídá Spotřebiteli / Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Dodavatel zejména odpovídá Spotřebiteli / Zákazníkovi, že v době, kdy Spotřebitel / Zákazník Zboží převzal: 

7.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
7.2. je vhodné k účelu, pro který ji Spotřebitel / Zákazník požaduje a s nímž Dodavatel souhlasil; 
7.3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci; 
7.4. se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí, nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá; 
7.5. Zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; 
7.6. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku, předloze nebo projektové dokumentaci, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku, předlohy nebo projektové dokumentace; 
7.7. je Zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Spotřebitel / Zákazník rozumně očekávat 
7.8. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a; 
7.9. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8. Spotřebitel / Zákazník může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí. 

9. Ustanovení uvedená v odst. 7.7. VOP se nepoužijí u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.

10. Dílo má vady, neodpovídá-li požadavkům uvedeným ve Smlouvě o Dílo. Dodavatel odpovídá za vady, které se projeví v záruční době, neodpovídá však za zjevné vady, které Zákazník neoznačil během předání Díla písemně v předávacím protokolu. Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Dodavatel jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.. Toto ustanovení se nevztahuje na Spotřebitele. 

11. Dodavatel poskytuje pro jednotlivé druhy nabízených plnění záruku za jakost následovně: 
11.1. na Zboží dodané jako nové je poskytnuta záruka Spotřebiteli v délce trvání 24 měsíců ode dne jeho dodání, Zákazníkovi, který zboží zakoupil nikoliv jako Spotřebitel se záruka za jakost Zboží neposkytuje, pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak. Zákazník, který není Spotřebitelem má v takovém případě práva z vad Zboží, jak jsou tato ujednána ve Smlouvě, těchto VOP a ve zbylém rozsahu popřípadě stanovena v OZ. 
11.2. na Dílo je poskytována Zákazníkovi / Spotřebiteli záruka v délce trvání 24 měsíců ode dne jeho dokončení za předpokladu provádění pravidelných Servisních služeb (prohlídek Díla) Dodavatelem nejméně dvakrát ročně, pokud není ve Smlouvě ujednáno jinak. 
11.3. na Servisní služby poskytuje Dodavatel Spotřebiteli záruku vztahující se na provedené práce a dodané součástky (náhradní díly) v délce trvání 6 měsíců ode dne provedení Servisních služeb. Zákazníkovi, který není Spotřebitelem poskytuje Dodavatel záruku za jakost pouze v případě, že si to ve Smlouvě ujednali. 

12. Ve lhůtách stanovených pro jednotlivé druhy nabízených plnění dle ustanovení odst. 7.10. těchto VOP je Spotřebitel oprávněn uplatnit reklamaci a požadovat odstranění vady, Podle své volby může Spotřebitel požadovat (i) dodání nové věci bez vady nebo (ii) opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. To se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele. Dodavatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady. 

13. Dodavatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí Spotřebitelem tak, aby tím Spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Spotřebitel Zboží koupil. 

14. K odstranění vady vytknuté Spotřebitelem převezme Dodavatel Zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem Zboží předtím, než se vada projevila, Dodavatel provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené. 

15. Nepřevezme-li Spotřebitel věc v přiměřené době poté, co jej Dodavatel vyrozuměl o možnosti věc po opravě převzít, náleží Dodavateli úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá. 

16. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud 

16.1. Dodavatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s ustanovením 7.12. a 7.13. těchto VOP; 
16.2. se vada projeví opakovaně; 
16. 3. je vada podstatným porušením smlouvy, nebo 
16. 4. je z prohlášení Dodavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele. 

17. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Spotřebitel obdržel. 

18. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada věci nevýznamná. 

19. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, Dodavatel vrátí Spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal. 

20. Zákazník není oprávněn požadovat provedení náhradního Díla, jestliže předmět Díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat Dodavateli. 

21. Reklamaci uplatní Spotřebitel osobně na jakékoliv provozovně Dodavatele, nebo odesláním vyplněného reklamačního formuláře, který tvoří přílohu č. 2 k těmto VOP v případě koupě Zboží, přílohu č. 3 k těmto VOP v případě Smlouvy o Dílo a přílohu č. 4 k těmto VOP v případě Servisní služby, a to na e-mailovou adresu: reklamace@cerpadlavrchlabi.cz nebo poštou na adresu Dodavatele. vadné Zboží je nutno zaslat/doručit na adresu Dodavatele v tomto formuláři uvedenou k posouzení vady. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení Dodavateli, nebo od doručení reklamace v případě Smlouvy o Dílo. 

22. Dodavatel je povinen Spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

23. Dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od doručení reklamace o tom, zda reklamaci považuje za přípustnou či nepřípustnou. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady u výrobce či dodavatele zboží. Přípustná reklamace Spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty je Spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.. 

24. V odůvodněných případech lze reklamaci posoudit pouze ze zaslaných materiálů (foto, video apod.) a to pouze v případech, kdy toto Spotřebiteli usnadní reklamaci či sníží náklady. V případě, že Spotřebitel uplatní reklamaci způsobem popsaným v tomto bodě a je vyzván Dodavatelem k součinnosti (např. doplnění fotografií apod.) po dobu od vyzvání po dodání těchto materiálu je pozastavena lhůta řešení reklamace. V případě rozhodnutí Dodavatele, že reklamaci není možno vyřešit ze zaslaných materiálů, je Spotřebitel povinen zaslat na vyžádání zboží k Dodavateli, čas mezi výzvou a doručením Zboží Dodavateli se do záruční lhůty nezapočítává.

25. Pro Zákazníka, který není Spotřebitelem platí povinnost uhradit účelně vynaložené náklady při uplatnění odpovědnosti za vady Zboží, v případě že toto uplatnění bylo zamítnuto. Těmito náklady může být např. diagnostika servisním technikem, cestovní náklady apod. 

26. V případě, že jakákoliv zákonná lhůta připadá na den pracovního klidu (so, ne, svátek), tato lhůta se posouvá na nejbližší pracovní den. Toto pravidlo platí pro lhůty běžící Dodavateli i lhůty běžící Zákazníkovi. 

Více na stránce

Potřebujete
poradit?

Dalibor Vik
Specialista pro řešení zákaznických reklamací

+420 730 892 622

(7-15:30h v pracovní dny)
reklamace@cerpadlavrchlabi.cz

Dotaz na produkt zavřít
Načíst
Porovnání produktů zavřít

Zboží bylo přidáno do porovnání produktů.

Poradce je on-line +420 735 171 032 (7:00 - 15:00)
Přihlášení zavřít

Cookies

Naše společnost používá soubory cookie ke správnému fungování vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování.

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi včetně Googlu pro přenos osobních údajů a personalizaci reklam, aby pro vás byly zajímavé.